EtusivuHyvä tietääToimiva aihe on uutiskirjeen "pelastusliivit"

Toimiva aihe on uutiskirjeen ”pelastusliivit”

Markkinoinnissa toimivan otsikon löytäminen on tärkeää. Sähköisessä uutiskirjeviestinnässä se on elintärkeää.

Sähköpostimarkkinoinnissa viestin aihe (subject) on viestin pääotsikko ja tärkein yksittäinen seikka. Koska aihe on vain "tekstin pätkä" suuressa kokonaisuudessa, jää sen suunnittelu usein aivan liian pienelle huomiolle.

Suurin osa vastaanottajista lukee viestistä aluksi ainoastaan aiheen ja päättelee suoraan tämän perusteella, avaako viestin vai heittääkö sen roskiin.

Koska sähköinen uutiskirjeviestintä on kasvussa, voittajia ovat ne, jotka osaavat rakentaa viestinsä siten, että ne pysäyttävät lukijan edes hetkeksi.

Millä vastaanottajasta saadaan lukija?

Laadukkaan sähköisen uutiskirjeen suunnitteluun ja tuotantoon uppoaa helposti
1 – 2 työpäivää. Kun viesti saapuu vastaanottajan postilaatikkoon, näkee hän viestistä tyypillisesti ainoastaan lähettäjän ja viestin aiheen. Monesti viesti sijaitsee vielä ystävien, työtovereiden tai pahimmassa tapauksessa roskapostin seassa.

Kun vastaanottaja avaa sähköpostiohjelman ja aloittaa viestitulvan purkamisen, käyttää hän yleensä sekunnin murto-osan yksittäisen viestin tulkintaan. Viestin oikeanlainen otsikointi pysäyttää monesti lukijan ja saa hänet avaamaan sen.

Seuraavassa muutamia vinkkejä toimivan ja laadukkaan aiheen toteuttamiseen:

Viestin tarkoitus

Aiheen tulisi aina kertoa ensisijaisesti viestin tarkoitus. Jos uutiskirje on organisaation säännöllisesti ilmestyvä asiakastiedot, hyvä aihe on esim. ”emaileri -asiakastiedote 2/2008”. Jos lähetetty viesti on esim. matkatoimiston markkinointiviesti, hyvä aihe voisi olla esim. ”Viikon 13 äkkilähdöt”.

Sano se lyhyesti

Aiheen tulisi aina olla lyhyt ja ytimekäs. Tutkimusten mukaan optimaalinen pituus on 6 sanaa tai vähemmän. Erilaisten erotinmerkkien käyttö aiheen ryhmittelyssä helpottaa tekstin silmäilyä.

Esimerkiksi

  • ”emaileri kutsuu sinut aamubrunssille ja tuote-esittelyyn maanantaina 14.5”
  • ”emaileri: aamubrunssi ja tuote-esittely (ma 14.5)”

Käytä yrityksen nimiä

Jos aihe sisältää yrityksen nimen tai brändin, kasvattaa se viestin uskottavuutta, koska vastaanottajat näkevät sen tulevan luotettavasta lähteestä. Kun yrityksen nimi mainitaan viestin aiheessa, voidaan sillä tutkimusten mukaan kasvattaa viestin avaamisia noin 5 %.

Vältä seuraavien sanojen ja merkkien käyttöä

Koska roskapostittajat tietävä myös aihekentän tärkeyden, ovat he omalla toiminnallaan saaneet tietyt sanat ja merkit ns. kiellettyjen listalle.

Roskapostisuotimet tutkivat tarkasti aihekentän sisältöä. Mikäli aihekenttä sisältää roskapostittajien yleisesti käyttämiä sanoja tai merkkejä esim. ”free, !!!”, tulkitaan viesti todella helposti roskapostiksi.

Koska roskapostien tekstit ovat lähes aina englanninkielisiä, eivät suomenkieliset sanat vaikuta roskapostitasoon. Varo kuitenkin käyttämästä ”!!!, ???” tai muita korostusmerkkejä aiheessa.

Ole rehellinen

Valitun aiheen tulisi olla linjassa viestin varsinaisen sisällön kanssa. Älä siis kerro tai lupaa aiheessa sellaista, mitä varsinainen viesti ei sisällä.

Personointi

Amerikkalaisten tutkimusten mukaan aiheen personointi kasvattaa viestin avaamismäärää. Henkilökohtaisesti suhtaudun hieman epäilevästi personoinnin käyttöön, johtuen meidän erilaisesta kulttuurista.

Kerro tarjouksesta

Mikäli viesti on kampanjatarjous, kerro alennus tai muu etu heti aiheessa. Jos tarjous on voimassa vain tietyn ajan, yhteydenottojen määrä on todennäköisesti vieläkin suurempi.

Varmista yhteensopivuus

Uutiskirjeen tulisi aina olla teknisesti laadukas ja avautua oikein kaikilla yleisesti käytössä olevilla sähköpostiohjelmilla ja -palveluilla. Mikäli viesti avautuu vastaanottajalle viallisena, tulkitaan se todella helposti roskapostiksi.

Varmistu siis siitä, että käyttämäsi uutiskirjepalvelun tai -ohjelmiston tuottamat viestit ovat yhteensopivia vähintään Outlook 2003-, Outlook 2007- ja Thunderbird-ohjelmilla sekä Gmail-, HotMail-, Luukku.com- ja Saunalahden webmail-palveluilla.

Testaaminen kertoo totuuden

Jos käyttämäsi uutiskirjepalvelu sisältää monipuoliset tilastointiominaisuudet, aiheen toimivuus voidaan helposti testata. Testaus voidaan suorittaa yksinkertaisella A/B -testillä.

A/B-testiohje

  • Kun kampanjan uutiskirje on valmis, tee siitä kopio.
  • Anna kopiolle testattava vaihtoehtoinen aihe.
  • Valitse asiakasrekisteristä kaksi samankokoista kohderyhmää. Hyvä testiryhmän koko on noin 1000, jolloin testistä saadaan tilastollisesti suhteellisen luotettava.
  • Lähetä alkuperäisellä aiheella oleva viesti kohderyhmään A ja vaihtoehtoisella aiheella oleva viesti ryhmään B.
  • Kun lähetyksestä on kulunut vähintään vuorokausi, katso ja vertaile lähetystilastoja.
  • Tilastot kertovat sinulle suoraan, kumpi valituista aiheista tuotti enemmän viestin avaamisia ja todennäköisesti myös linkkikohtaisia napsautuksia.

Lopuksi

Sähköpostiviestinnässä ja markkinoinnissa viestin aihe on kiistattomasti tärkein yksittäinen seikka koko kampanjan onnistumisen kannalta. Jos viestiä ei avata, kaikki kampanjaan uhrattu aika ja vaiva ovat menneet hukkaan.

Vastaanottajat silmäilevät, suodattavat ja poistavat sähköposteja nykyään todella vauhdilla. Yksittäinen viesti saa osakseen yleensä noin sekunnin murto-osan huomion. Aihekentän sisältö on siis uutiskirjeen ”pelastusliivit”. Aihe pitää siis viestin joko pinnalla tai upottaa sen.

Tämä artikkelin on julkaistu 12.5.2008.
Artikkelin kirjoittaja on Websonic Oy:n toimitusjohtaja Toni Jalonen.